Business case

Värdet av en investering i e-handel, PIM eller nya digitala marknadsverktyg är inte alltid självklar, speciellt inte inom B2B med många beroenden, försäljningskanaler och interna förutsättningar. Vilka hårda och mjuka fördelar finns, vad är ROI? Vilken kostnadsnivå talar vi om? Med Business Case tar vi tillsammans under några veckor och två eller tre sessioner fram ett beslutsunderlag inklusive ROI-kalkyl och intäkts- och kostnadsestimeringar.

Business Case finns i tre varianter: PIM, E-Commerce och Lead Generation & Inbound Marketing.

WEBINAR

BLOGG

LI-In-Bug.png

© 2020 Rove Commerce Advisory AB