E-handelsansvarig

Med tjänsten E-handelsansvarig leder vi, eller bygger upp, ert e-handelsteam under en kortare eller längre period, både utåtriktade sälj- och marknadsprocesser och interna processer, bl.a.  leda den dagliga e-handelsverksamheten, nyckeltalsuppföljning, leda den tekniska utveckling av e-handeln, annonsinköp, leverans, logistik och kundtjänst.

Vi kan även hjälpa till med att kravställa rollbeskrivningen för en rekrytering.

WEBINAR

BLOGG

LI-In-Bug.png

© 2020 Rove Commerce Advisory AB