Säljtratten

I Rove Säljtratten utgår vi från kundresan och tar fram hur köpresan och säljtrattarna ska se ut.

 

Först tittar vi på vilka trattar vi ska arbeta med, man kan ha flera olika trattar för olika målgrupper, produkter eller kundresor, affärer mot nya eller befintliga kunder, egen försäljning eller via partners. Man kan arbeta med en kombinerad marknads- och säljtratt (önskvärt) eller ha två separata trattar, en marknadstratt som syftar till att skapa leads och en för sälj där man går från affärstillfälle till affär. Man vill ha få och tydliga trattar. Nästa steg är att definiera de olika stegen i trattarna, call-to-actions och de KPI:er vi vill ha. Sist tittar vi på vem som ansvarar för respektive del av trattarna och hur överlämning stegen delar ska fungera.

Rove Säljtratten genomförs i normalfallet under två till tre veckor i  tre sessioner och riktar sig till företag som vill arbeta med inbound marketing (med eller utan e-handel) och få total kontroll på sin sälj- och marknadstratt.

Medverkande: representanter från marknad, sälj och eventuellt e-handelsansvariga.

 

Om systemstöd inte finns för att mäta och följa status i trattarna kan man gå vidare med att titta på lämpligt systemstöd i ett Förstudie/RFP-uppdrag.

WEBINAR

BLOGG

LI-In-Bug.png

© 2020 Rove Commerce Advisory AB