Styrgruppsarbete

Införandestöd - styrgruppsmedlem i ett införandeprojekt.


Med tjänsten Rove Styrgruppsarbete får ni hjälp med deltagande som en neutral part i en styrgrupp för projektet eller att följa upp och kvalitetssäkra externa leveranser eller interna processer.  Vi rekommenderar att använda sig av en styrgrupp i införandeprojekt, med representanter för alla parter, systemleverantörer, tjänsteleverantörer och kund.

WEBINAR

BLOGG

LI-In-Bug.png

© 2020 Rove Commerce Advisory AB