Upphandling

Med Rove Upphandling leder vi upphandling av system och/eller leverantör av e-handel, PIM eller verktyg för digital marknadsföring utifrån vår upphandlingsmetod, från krav till slutlig rekommendation och beslut.

 

Metoden innefattar:

  • en översiktlig omvärldsanalys,

  • affärsmål,

  • ta fram kravunderlag (inkl legala krav),

  • RFP/RFI-dokument,

  • utvärderingskriterier och 

  • organisatoriska förutsättningar. 

WEBINAR

BLOGG

LI-In-Bug.png

© 2020 Rove Commerce Advisory AB